Curso gratuíto: Docencia da formación profesional para o emprego

Datos del curso:

Fecha inicio: 03/06/2019

Contacto: 986304650

CÓD. CURSO: 2018/003414-01

CÓD. ESPECIALIDADE: 31055

TIPO: Curso de formación que admite persoas desempregadas e non admite persoas ocupadas.

OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO: 03/06/2019

MODALIDADE: Presencial

HORARIO: 9:30 a 14:30

CENTRO DE FORMACIÓN: CONCELLO DE CANGAS

LUGAR IMPARTICIÓN: AVENIDA DE BUEU, Nº 15 – ENTRETELÉFONO: 986304650EMAIL: escola.o.cangas@terra.es

CONCELLO: CANGAS

NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3

PROGRAMA: SSCE0110 – Docencia da formación profesional para o emprego
MF1442 – Programación didáctica de accións formativas para o emprego
MF1443 – Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego
MF1444 – Impartición de accións formativas para o emprego
UF1645 – Impartición de accións formativas para o emprego
UF1646 – Titorización de accións formativas para o emprego
MF1445 – Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego
MF1446 – Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego
MP0353 – Docencia da formación profesional para o emprego

Solicitar Información

Leave a Reply